• Virke av toppstokk. "Grønn" kvist
  • Limt, rette komponenter
  • Høvlet med lav matehastighet
  • Justerbare 2465 hengsler
  • Justerbare 2465 hengsler
  • Virke av toppstokk. "Grønn" kvist
  • Limt, rette komponenter
  • Høvlet med lav matehastighet
  • Justerbare 2465 hengsler
  • Justerbare 2465 hengsler